Aase Kristine Lundberg

Host of NF-podden

Aase Kristine Lundberg forsker på bruk og vern av naturressurser, med fokus på legitimitet og konflikthåndtering i medvirkningsprosesser. Hun er spesielt opptatt av kjønn og likestilling i representasjon av lokalsamfunn. Arbeidet hennes omhandler verneforvaltning, arealplanlegging på lokalt og regionalt nivå samt byutvikling.

Aase Kristine Lundberg has hosted four Episodes.