Tone Magnussen

Special guest

Tone Magnussen har brei erfaring frå forsking på endringsprosessar i nordområda. Særlig opptatt av bruk og forvaltning av natur- og kulturessursar, og korleis desse kan representere potensiale for utvikling av næringar og stader.

Tone Magnussen has been a guest on 1 episode.