NF-podden

About

About NF-podden

Bli opplyst og engasjert – men også litt provosert. Vi ønsker nemlig å skape debatt om hvordan vi møter de store samfunnsutfordringene og vi er opptatt av hvordan globale utfordringer, som klimaendringer, økte sosiale forskjeller og polarisering, henger sammen med din og min hverdag, og livene våre.

NF-podden on social media